Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
xCs
Xuất hiện:
22 Tháng sáu 2016
Châm ngôn
There are 99 ways to impress us, but an average pitch ain't one
Giới thiệu về
satire,irony,sense of humour and a strong friendship.You need to know answers to enter:Why Barry is a beast in CBA?

Why WOLF is so ****y?

Why Su is scared of Drew?

Why Camp is called a pig?

Why Riven is unbeatable?

Why Humtum dont have Whatsapp?

What is Demo? F♂-M♀ or both⚤?

Who is The_Cub in clan roster?

Trang web
Xếp hạng của Team
exCess Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[xCs]DejSilhouette Người lập Team 12 Tháng mười hai 2016 18 Tháng chín 2017 - 1:34 am
[xCs]Art1sta Team Captain 7 Tháng tám 2016 Đã online đượcCustom Scenario
+[xCs]W0LF____ Team Captain 22 Tháng sáu 2016 Hôm qua, 11:33 pm
[xCs]_sU Team Captain 23 Tháng sáu 2016 8 Tháng mười 2017 - 6:25 pm
[xCs]Melancolia_ Team Captain 16 Tháng một 2017 19 Tháng một 2018 - 1:00 pm
[xCs]CaMp2gg_ Team Captain 22 Tháng sáu 2016 Online ngay!
[xCs]ChampionsSofa Team Captain 17 Tháng tư 2017 Hôm nay, 2:29 pm
[xCs]HumTum Team Captain 24 Tháng tư 2017 Hôm nay, 5:33 pm
[xCs]CeNGa_JiNe Team Captain 10 Tháng mười 2016 Đã online đượcCustom Scenario
[xCs]B Team Captain 15 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 11:21 am
[xCs]Aegrod__ Team Captain 26 Tháng sáu 2016 Hôm qua, 9:17 am
[xCs]_Jv Thành viên 14 Tháng một 2018 48 phút trước
[xCs]The_Cub Thành viên 18 Tháng ba 2017 25 Tháng năm 2017 - 12:04 am
[xCs]demooo Thành viên 20 Tháng mười hai 2017 20 Tháng một 2018 - 6:56 pm
[xCs]imverysoft Thành viên 22 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 8:45 am
[xCs]TheGreatWall Thành viên 6 Tháng tám 2017 13 Tháng mười hai 2017 - 5:39 am
[xCs]imveryhard Thành viên 4 Tháng một 2018 Hôm nay, 6:20 am